Platform Participatie
Structuurvisie Schaliegas
De periode voor het indienen van zienswijzen voor dit project is reeds verstreken. Uw zienswijze kan niet meer worden opgenomen.