Platform Participatie
Gaswinning Groningen - Instemmingsbesluit 2018
Persoonsgegevens:
Aanspreekvorm*  
Titel
  Voorletters*  
 
Tussenvoegsel
  Achternaam*
 
Mede namens
Bedrijf/Organisatie
Correspondentie kenmerk
Bereikbaarheidsgegevens:
Postcode
  Huisnummer*
 
Toevoeging
  Straat*
 
  Plaats*
 
Telefoonnummer
  E-mail adres*  
 
Reageren
Een ieder kan reageren op dit project. Hierbij stellen wij het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Bijlagen
U kunt ook bijlagen toevoegen, deze moeten in een van de onderstaande formaten aangeleverd worden: Microsoft Word (*.doc;*.docx), Microsoft Excel (*.xls;*.xlsx), Adobe PDF (*.pdf), Tekst bestanden (*.txt), Plaatjes (*.gif;*.jpg;*.bmp).
Selecteer een bestand (maximaal 25 MB):
 
 
 
 
Privacy bepalingen
De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de bepalingen in de Wet beschermingspersoonsgegevens. Uw bereikbaarheidsgegevens worden gebruikt voor verdere correspondentie over dit project. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de inhoud van uw reactie niet te herleiden is tot uw persoon. De Rijksoverheid wijzigt inhoudelijk niets aan uw reactie.
Bezig met verzenden...
Toelichting
De velden met een * zijn verplicht. \r\n \r\nNa het verzenden van uw zienswijze krijgt u direct de volgende melding te zien: Uw zienswijze is met succes verzonden! Als u deze melding niet ziet, dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met het Centrum Publieksparticipatie. \r\n \r\nZodra wij uw zienswijze hebben verwerkt, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Als u binnen 3 werkdagen geen ontvangstbevestiging ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met het Centrum Publieksparticipatie.\r\n \r\nContactgegevens Centrum Publieksparticipatie telefoonnummer 070 456 96 00